Ready made sro

Prodej Ready-made sro

Zákazníkům, kteří chtějí začít podnikat okamžitě, nebo kteří se chtějí vyhnout možným průtahům při zakládání společnosti či jejich daňové registrací, nabízíme možnost vybrat si z našich již existujících ready-made ​​sro – společností s ručením omezeným. Tyto „firmy na prodej“ byly založeny výhradně za účelem dalšího odprodeje klientům a nikdy nevykonávaly žádnou podnikatelskou činnost.

Každá Ready-made sro:

– Je zapsána v obchodním rejstříku;
– Její základní kapitál je splacen v plném rozsahu;
– Je registrována pro daň z příjmu;
– Bylo jí přiděleno IČ a DIČ;
– Získala oprávnění k provádění podnikatelské činnosti (živnostenské oprávnění);
– Nemá žádné dluhy, závazky ani pohledávky.

Rychlost
Společnost může být vaše už za 24 hodin, protože společníkem takové společnosti se stanete již okamžikem podpisu smlouvy o převodu obchodního podílu. Jménem společnosti budete tedy moci konat v plném rozsahu samostatně již od momentu podpisu smlouvy. Zápis změny společníka do obchodního rejstříku má již pouze potvrzující účinek.

Obsah služeb
V procesu prodeje firmy zajistíme změnu sídla, společníků a jednatele, kromě toho je možné změnit název, předměty činnosti (živnosti) a jiné údaje.

Volné ready-made ​​sro:
V případě zájmu o tuto službu kontaktujte naše odborníky prostřednictvím kontaktního formuláře telefonicky v některé z našich poboček.

Cena zahrnuje
Cena za tuto službu zahrnuje i poplatek za zápis změny jednatele a společníka v obchodním rejstříku. Cena nezahrnuje notářsky poplatek za ověření pravosti podpisu na smlouvě o převodu obchodního podílu (matrika – 15 KČ / ks, notář 80 KČ / ks).

Přejít nahoru