Firma v Německu

Úvodní stránka/Firma v Německu
Firma v Německu

Firma v Německu Vám umožnuje vstoupit na největší trh v EU. Chcete mít firmu v Německu, ale nemáte čas koordinovat přípravu notářských zápisů o založení firmy v Německu s německým notářem a následně vycestovat do Německa za účelem jejich podpisu?

Typy firem – firma v Německu

Najčastejší forma firmy v Německu je GmbH. Populární je také UhG – Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt). Výhodou UhG naproti GmbH je, že základní kapitál UhG je 1 EUR (cca 27 Kč). Základní kapitál GmbH je 25.000 EUR a zakladatelé ho musejí vložiť na účet v bance před zapsaním společnosti do obchodního řejstříku. Dalšimi typy společností jsou AG (akciová společnost), KG (komanditní společnost) a OHG (v.o.s.). Založení GmbH, UhG nebo AG si vyžaduje notářský zápis u německého notáře. Pokud se chcete vyhnout koordinaci techto povinností při založení, využijte možnost zakoupení německých společností (vorratsgesellschaften). Pokud si chcete založiť společnost, využijte služby založení firmy v Německu.

Daně v Německu – právnických osob – Körperschaftsteuer

Firma v Německu jsou zdaněny sazbou 15% (po započtení solidárního příplatku 15,83%). Zdanitelným obdobím je kalendářní rok a daňové přiznání se podává do 31.5. Tato lhůta může být na základě žádosti prodloužena. Záloha na daň z příjmů právnických osob se platí čtvrtletně.

DPH – Umsatzsteuer

V současnosti se platí v Německu dvě sazby daně z přidané hodnoty.

  1. a) základní sazba je ve výši 19% a
  2. b) snížená sazba je ve výši 7% a platí se pro specifické zboží a služby (potraviny, noviny, knihy). Některé druhy služeb, jako je pronájem nebo medicínské služby jsou od daně osvobozeny.

Firmy na prodej

Přejít nahoru