Za účelem ochrany majetku, pojištění, obchodování na finančních trzích a burze cenných papírů nebo při mezinárodním obchodu využívají firmy ale i jednotlivci bankovní služby v offshore jurisdikcích jakou je např. Belize nebo Sejšely.

Obsahem bankovních služeb v offshore je účet ve více světových měnách, elektronické bankovnictví, VISA nebo Master Card a mnohé další služby.

Pokud si chcete v offshore otevřít účet, tak je třeba předložit obvyklé dokumenty vyžadované při otevření účtu v zahraničí, a to průkaz totožnosti – Proof of Identity, např. cestovní pas, a doklad potvrzující vaši adresu – Proof of Address, např. potvrzení o vedení účtu v jiné bance nebo výpis z účtu, smlouva o pronájmu bytu, utility bill – fakturu za elektřinu nebo plyn, potvrzení o zaplacení poplatku za televizi.

Při otevření offshore účtu pro firmu musí doklad o identitě a doklad o adrese předložit jednatel společnosti, přičemž kopie těchto dokumentů musí být ověřeny notářem a apostilované. Dále firma musí předložit i její vnitřní právní dokumenty jako jsou společenská smlouva a další dokumenty, jejichž kopie musí být notářsky ověřené a apostilované. Kromě toho musí firma předložit podnikatelský záměr a seznam jejích hlavních obchodních partnerů.

Další dokumenty, které musí každá osoba nebo firma otevírající si účet offshore předložit je bank reference letter – dopis potvrzující existenci vztahu s jinou bankou, a vyplněnou přihlášku k otevření bankovního účtu.

Proces otevření bankovního účtu offshore trvá od 4-8 týdnů.

Otevření účtu není nárokovatelné a banky otevřou účet pouze pro důvěryhodné partnery, což posuzují zejména od obsahu přihlášky a referencí od stávajících partnerů a klientů banky. Pro zabránění chybného vyplnění přihlášky, které by z Vás mohlo udělat nedůvěryhodného partnera poskytujeme celé spektrum služeb při otevření účtu offshore od vybavení osvědčení dokumentů a apostily až po komplexní službu otevření účtu.

Následující banky patří v offshore mezi největší:

HSBC – http://www.hsbc.co.mt/

Barclays – http://www.barclays.co.mt