Chcete se věnovat podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným a přemýšlíte nad nákupem již existující s.r.o.čky? Chcete mít jistotu, že uděláte dobrý krok a chcete se vyhnout nepříjemným překvapením? Pokud jste odpověděli ano, tak právě pro Vás je vhodné přečíst si následující článek, ve kterém Vám přineseme pár praktických rad jak a na co si při koupi společnosti dát pozor.
Akviziční trh zaznamenal v uplynulém období výrazný nárůst a nyní netrpí nedostatkem společností nabízených k prodeji. Pro začínající podnikatele jsou vhodnější volbou méně rizikové začínající tzv. ready made společnosti. Tyto společnosti byly založeny výhradně za účelem jejich dalšího prodeje. Jejich velkou výhodou je, že jsou připraveny ihned k podnikání.
Na druhé straně již existující společnosti s víceletou historií představují pozitivum v tom, že jejich samotná pověst je v očích obchodních partnerů o něco vyšší ve srovnání se společnostmi, které byly nově založené.
V případě, že pro svou podnikatelskou činnost potřebujete společnost, která již v minulosti vykonávala ekonomickou činnost je vhodné věnovat při její koupi zvýšit pozornost a být obezřetný.

Prvotnímu průzkumu pomohou veřejně přístupné informace

V dnešní době existuje možnost získat nespočet informací o existující společnosti z veřejně dostupných zdrojů, jakými jsou různé registry. Každé obchodní společnosti ze zákona vyplývá povinnost být řádně zapsána do Obchodního rejstříku ČR. Z tohoto registru je možné zjistit identifikační údaje jakými jsou sídlo, předměty podnikání, společníci či statutární orgány.
Dalším způsobem jak získat informace o společnosti je stránka https://rejstrik-firem.kurzy.cz/ . Tento portál obsahuje především ekonomické informace. Sleduje finanční zdraví společností a poskytuje mnoho finančních analýz, které vyplývají ze zveřejněných účetních závěrek. Hledání informací o společnostech prostřednictvím tohoto portálu je jednoduchou a dostupnou možností. Možné je z ní zjistit například výšku tržeb, zisků i ukazatele, která Vám zvednou varovný prst s tím, že daná společnost nehospodaří příliš dobře.

Zaměřte se na bezdlžnosť společnosti

Pokud kupujete společnost jako celek, tak nabýváte i případné daňové nedoplatky či penále. Jak jistě tušíte, takové náklady mohou snížit její skutečnou hodnotu. Proto podstatnou náležitostí, kterou byste neměli opomenout při koupi společnosti je zajištění jistoty skutečné bezdlužnosti společnosti. Vyhnete se tak možnému převzat závazků z minulosti. A to jak v rovině daňové, tak obchodní či majetkové.
Tuto jistotu lze nabýt zaměřením se na následující body:
• nechte si předložit účetnictví společnosti – společnost musí mít řádně vedeny účetnictví, proto si vyžádejte podklady jakou je aktuální účetní závěrka, daňové přiznání, hlavní knihu a stav pokladny.
• ověřte si závazky společnosti vůči institucím, jakými jsou daňový a celní úřad, sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovny. Tyto informace lze zjistit na jejich internetových stránkách, případně můžete požádat o potvrzení o bezdlužnosti. Také si můžete vyžádat potvrzení ze soudů či vůči společnosti není vedeno žádné soudní řízení
• především si nezapomeňte ověřit další závazky společnosti. Informace o stávajících závazcích jako např. úvěry a leasingy zjistíte prostřednictvím účetní závěrky.
• prostřednictvím Obchodního rejstříku si zjistěte, zda není společnost v konkurzu, likvidaci nebo restrukturalizaci. Společnosti mají povinnost uvádět obchodní jméno spolu s dodatkem, který označuje jejich skutečný právní stav, ( „v likvidaci“ „v konkurzu“ nebo „v restrukturalizaci“)
• projevte zájem o historii společnosti, v jaké oblasti podnikala a podobně.

Jak jste se mohli dočíst, při koupi společnosti s historií se mohou vyskytnout určitá rizika. Bezproblémové podnikání po jejím koupi je podmíněno řadou faktorů, především důvěryhodností prodávajícího resp. zprostředkovatele, který smluvně garantuje její bezdlžnosť. Svou opatrnost doporučujeme zvýšit v případě jakýchkoli nejasností, případně obstrukci ze strany prodávajícího, kdy bezdůvodně odmítne poskytnout informace nebo předložit účetní doklady společnosti. Koupi společnosti je vhodné si dobře zvážit, abyste jako kupující předešli zbytečným chybám.