Pro komplexnější a náročnější řešení slouží struktury nebo holdingy zahrnující více společností. V takových strukturách slouží jedna společnost jako majitel jiné společnosti jako její jednatel.

Využíváním těchto kombinaci lze dosáhnout spojení výhod různých druhů společností, např. úplné anonymity a vysoké prestiže amerických společností. Dalším příkladem je využívání struktur v rámci EU s cílem využít výhody, které poskytují směrnice EU o zamezení zdanění dividend, podílů na zisku, licenčních poplatků a úroků mezi mateřskou a dceřinou společností.

Holding pro střednědobé a dlouhodobé investice

Pro získání výhod při zdanění kapitálových výnosů ze střednědobých a dlouhodobých investic (nemovitosti, akcie a jiný majetek) slouží struktury společností zahrnující anglické Ltd. a americké LLC. Kapitálové výnosy se rovnají rozdílu mezi tím za co byla investice koupena a později prodána.

Holding pro ochranu majetku

Oddělení podnikatelského majetku nebo soukromého majetku

Pro ochranu podnikatelského nebo soukromého majetku slouží struktury, kde kapitálový majetek, jako například nemovitosti, stroje, duševní vlastnictví je vlastní jednou strukturou společností a obchodování, dodavatelské a odběratelské vztahy probíhají přes jinou strukturu společností, které si pak kapitálový majetek pronajímají. Konkursu a jiným rizikům podléhají pouze společnosti bez majetku. Tyto struktury je třeba provádět již při zahájení podnikání nebo čím dříve, protože těsně před zahájením konkurzu, už převody majetku nemusí být účinné.

Holding pro expanzi do zahraničí

Pro získání právních, smluvních a daňových výhod a nastavení finančních toků mezi společnostmi, dodavateli a klienty při expanzi do zahraničí slouží struktury společností zahrnující lokální společnosti sro a anglické Ltd., americké LLC a Ltd. a offshore společnosti.

Holding pro softwarovou firmu

Specifikem softwaru, komplexních systémových řešení a mobilních aplikací je, že je lze dodávat v zahraničí nejen za osobní přítomnosti, ale i online, přes affiliate program, resp. přes AppStore.

 

Holding pro obchodování s akciemi a forex

Pro získání právních, daňových a smluvních výhod při obchodování s akciemi a forex slouží struktury společností zahrnující offshore společnosti, anglické Ltd. a americké LLC.

Holding pro utajení a anonymitu

Anonymita společníků a akcionářů

V EU musí zejména společnosti typu s.r.o. obligatorně zveřejňovat jména společníků v obchodním rejstříku. Struktury zaměřené na dosažení anonymity slouží k tomu, aby v obchodním rejstříku nebylo možné zjistit jméno společníků nebo akcionářů společnosti.

Anonymita jednatelů

Pro anonymitu jednatelů je možné využít jmenování jiné společnosti jednatele.

Holding pro e-shop

Pro získání právních, smluvních a daňových výhod a nastavení finančních toků mezi společnostmi, dodavateli a klienty slouží e-shopem struktury společností zahrnující lokální společnosti sro a anglické Ltd., americké LLC a Ltd. a offshore společnosti.

Struktura pro venture a seed investici

Startup a investorům slouží holdingové struktury zejména umožnit poskytovat svým zaměstnancům podíly ve společnosti (tzv. zaměstnanecké opce s postupným uvolňováním, tj. employee option with vesting, zaměstnanecké akcie, tj. employee shares).