Zahraniční firmy si otevírají bankovní účet na Slovensku,

když mají klientelu na Slovensku nebo když vstupují do obchodních transakcí se slovenskými subjekty. Zahraniční firmy mohou mít také potřebu registrovat se na Slovensku na DPH a tehdy také mohou mít zájem o otevření účtu na Slovensku. Další častou situací, kdy si zahraniční firmy potřebují otevřít účet na Slovensku je, pokud jde o offshore firmu, která má jednoho z jednatelů na Slovensku a pro lepší operativu společnosti mě slovenský jednatel zájem o otevření účtu na Slovensku.

Dalším důvodem pro otevření účtu pro zahraniční firmu je, že v dnešní době je již téměř nutností, aby každá právnická i fyzická osoba měla finanční prostředky vedené a uložené na bankovním účtu. Vzhledem k zákonné hotovostní limity zejména pro podnikatele a obchodní společnosti je založení účtu podstatným prvkem podnikání. Tyto limity se vztahují i ​​na zahraniční firmy vstupující do obchodních nebo jiných platebních vztahů s domácími subjekty. I při samotném založení veřejné obchodní nebo komanditní společnosti zahraniční společností je povinnost předložit na obchodní rejstřík potvrzení z banky o splacení základního kapitálu společnosti na bankovní účet.

Proces otevření bankovního účtu na Slovensku trvá kolem jednoho týdne, v závislosti od jednotlivého druhu banky.

Pokud si chcete založit účet jako zahraniční právnická osoba, předkládáte výpis z obchodního rejstříku a doklady potvrzující totožnost a adresu jednatelů (např. Cestovní pas a potvrzení o vedení účtu v jiné bance nebo výpis z účtu, smlouva o pronájmu bytu, utility bill – fakturu za elektřinu nebo plyn, potvrzení o zaplacení poplatku za televizi). Banky většinou připouštějí, aby zahraniční společnost byla zastoupena při otevírání účtu třetí osobou. V takovém případě se vyžaduje plná moc s úředně osvědčeným podpisem jednatele společnosti. Li zmocnitel osvědčí svůj podpis v zahraničí, tak se obvykle vyžaduje i připojené apostilu k certifikátu. Pokud jde fyzickou osobu živnostníka, předkládá doklad totožnosti spolu s živnostenským osvědčením.

Otevření účtu je služba, kterou banka může zájemci odmítnout, zejména pokud jde o zahraniční firmu, kde neumí ověřit všechny potřebné údaje v povinných dotazníků. Banky mnohdy posuzují důvěryhodnost a bonitu klienta. Pro zamezení chybného a nedostatečného vyplnění přihlášky, jakož i předložení všech potřebných dokumentů a apostily, Vám nabízíme komplexní služby spojené s otevřením bankovního účtu pro zahraniční osoby a firmy na Slovensku.

Nejlepší služby pro zahraniční osoby a firmy poskytují následující slovenské banky:

ČSOB
VUB
Poštovní Banka