Přemýšlíte o nákupu nebo prodeji distribuční společnosti na léčiva? Poradíme vám, jak postupovat a na co si dát pozor v případě uzavření kupní smlouvy.

Co obnáší prodej a koupě distribuční společnosti na léčiva

Chtěli byste si otevřít distribuční společnost na prodej léčiv? V současnosti evidujeme vyšší počet poptávek ze strany zájemců o prodej a koupi distribuční společnosti na léčiva. Specializujeme se na prodej lékáren a spolu s vyřízením veškerých právních, ekonomických i poradenských služeb a to buď jako komplexní službu nebo zastoupení v této oblasti.

Jak se počítá cena za prodej distribuční společnosti na léky

Určení konečné ceny za prodej distribuční společnosti na léky se odvíjí od několika aspektů:

  1. prodej firmy se sjednává včetně zásob nebo bez nich
  2. prodej se týká provozovny, popřípadě také nemovitosti

Při nacenění distribuční společnosti se používá základní vzorec EBITDA – to znamená roční zisk před zdaněním, odpisy, a úrok. Cena distribuční společnosti léčiv se určuje jako 4-5 násobek EBITDA. Měsíční EBITDA je obyčejně 100.000 Kč – 200.000 Kč, co je roční EBITDA 1.200.000 Kč – 2.400.000 Kč. Cena distribuční společnosti léčiv tak muže být 4.800.000 Kč – 12.000.000 Kč. Pokud je k prodejně také nabízena nemovitost, ve které je umístěna prodejna, pak se k částce připočítá cena nemovitosti, pohybující se za jeden metr čtvereční jako u okolních nemovitostí.

Jak postupovat při prodeji společnosti

Ať už se rozhodnete pro koupi nebo prodej společnosti, je potřeba zohlednit některá právní a účetní hlediska.

U kupujícího se zaměřujeme na due diligence. Tj. vyřízení účetního a právního auditu. Výsledkem je pak zpráva, která shrnuje případná právní nebo účetní rizika. Této zprávě se říká due diligence report. Uvedená rizika v této zprávě je potřeba přehodnotit spolu s prodávajícím a následně upravit nižší kupní cenu nebo přijetí závazku prodávajícího ke krytí potenciálních nákladů z těchto rizik.

Jaká rizika mohou vzniknout při koupi společnosti, se podrobně dočtete na internetových stránkách www.etuls.cz.

Ochrana kupujícího prohlášením Reps and warranties

Representations and warranties je prohlášení, kterým prodávající stvrzuje ve smlouvě o převodu společnosti, že neuvedl nepravdivé informace. Tímto zajistí své osobní ručení. Doporučuje se také upřesnit výše smluvní pokuty při porušení tohoto prohlášení. Reps and warranties by mělo být nedílnou součástí každé smlouvy o převodu obchodního podílu nebo smlouvy o převodu akcií, čímž se zabezpečí ochrana kupujícího.

Jaké závazky mohou být ze strany prodávajícího zamlčeny:

  • závazky vůči finančnímu úřadu
  • závazky vůči České správě sociálního zabezpečení
  • závazky vůči zdravotní pojišťovně
  • závazky vůči jiným firmám a společnostem

Pokud se rozhodnete koupit společnost, která je přihlášena k platbě DPH, pak je nutné provést kontrolu závazků vůči dani z příjmu a dani z přidané hodnoty. Koupí takovéto společnosti však ušetříte mnoho času, pokud byste ji následně chtěli přihlásit k platbám DPH. V České republice je proces registrace společnosti k DPH zdlouhavější. S tímto úkonem vám však mohou pomoci odborníci ze společnosti  www.etuls.cz.

Další podrobné informace o koupi společnosti i seznamu různých společností na prodej, najdete na webu www.incorporated.cz. Jsou zde nabízeny společnosti k prodeji bez historie, čili ready made sro. Určitě vám doporučujeme využít služby odborníků na danou oblast, se kterými ušetříte svůj čas i mnoho financí.

Vyřízení účetního auditu

Informace o tom, jak si společnost vede po účetní stránce, získáte vyhotovením kompletního účetního auditu. Pro prodej je nejdůležitější účetní uzávěrka, ve které zjistíte veškerá aktiva a pasiva společnosti.

Dalším krokem je zjištění stavu financí na účtu a v pokladně, zjištění veškerých pohledávek nebo výši nehmotného majetku, který obsahuje například ochrannou známku, software apod. Pokud budete žádat vyřízení ochranné známky, pak se i tato částka může odečíst od celkové výše částky za prodej společnosti. Více informací o registraci ochranných známek naleznete na webu https://navratlaw.com/.

Vyřízení právního auditu

Při právním auditu se nejdříve kontrolují veškeré smlouvy uzavřené společností. U smluv sledujeme výpovědi, smluvní pokuty související s porušením smluvních podmínek a také možnosti odstoupení od smlouvy. Pokud jsou smluvní podmínky nevyhovující, řeší se takové případy ponížením částky z kupní ceny.

Důležité kroky pro prodej společnosti

Před vyhotovením účetního a právního auditu doporučujeme sjednat dohodu o mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se kupující dozví během procesu koupě. Tento krok je důležitý hlavně v momentě, když k prodeji společnosti nakonec nedojde. Smlouva o mlčenlivosti se nazývá NDA – non-disclosureagreement. Smlouva o mlčenlivosti se sepisovat nemusí, pokud je společnost delší dobu neaktivní. Pro bližší informace o prodeji společnosti s možností výdělku, doporučujeme pročíst web https://www.odkup-firmy.cz/. Zde díky radám odborníků získáte kromě informací k prodeji také tipy, jak svou společnost prodat s výdělkem.

Pokud se rozhodnete prodat společnost s ručením omezeným, pak si nechte od kupujícího stvrdit dokument, že od vás převzal veškerou právní a účetní dokumentaci. Standardně se pro tento případ sjednává předávací a odevzdávací protokol, kde jsou notářsky ověřeny podpisy od obou stran.

Kdy je potřeba vyřízení apostily, superlegalizace nebo nostrifikace na dokumenty

Pokud se rozhodnete při koupi společnosti přidat předměty činnosti, které vyžadují splnění zvláštních předpokladů, jako je prokázání diplomu, vysvědčení nebo výuční list, (příkladem je tomu například provoz lékárny a doložení diplomu o skončení farmaceutické vysoké školy) problém může nastat, když zodpovědný zástupce pochází v zahraničí.

V takovém případě je nutné, aby byl diplom apostilovaný nebo superlegalizovaný, následně potom nostrifikovaný. Apostilaci vyžadují úřady pro doložení pravosti dokumentu. Superlegalizace je komplikovanější proces, který rovněž potvrzuje pravost dokumentu. Nostrifikace diplomu slouží k určení, zda je zahraniční diplom nebo vysvědčení dostatečné a jestli představuje rovnocenný ekvivalent. Například zdali je lékařský diplom vystavený v zahraničí, rovnocenný jako tuzemský diplom. Účelem nostrifikace je to, aby byli v tuzemsku i lidé ze zahraničí, ale aby se nesnižovala kvalita poskytovaných služeb v oblastech, jako je školství, zdravotnictví apod. Více informací najdete na www.apostila.cz. Pokud chcete vyřídit apostilaci, superlegalizaci nebo nostrifikaci dokumentů, svěřte své požadavky našim odborníkům a ti vám vyřídí veškeré dokumenty rychle a bez zbytečných finančních nákladů.

Apostila, superlegalizace – notář

Pokud se podpisy pro převod společnosti ověřují v zahraničí, vyžaduje se zde apostilace nebo superlegalizace na ověření těchto podpisů. K této situaci dochází tehdy, pokud se novým společníkem stává společnost sídlící v USA, Anglii nebo jiná zahraniční osoba.

Apostila, superlegalizace – výpis z rejstříku trestů

Pokud je novým jednatelem společnosti cizinec, je nutné vyřídit výpis z rejstříku trestů. Následně se vyřídí apostilace nebo superlegalizace. I s tímto úkolem vám pomohou naši specialisté, kteří vám tyto úkony vyřídí rychle a levně.

Kontakt

Koupě nemovitosti a ready-made sro

5 srpna, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koupě nemovitosti a ready-made sro

Kupuji nemovitost od plátce DPH. Mám ji koupit na sro plátce DPH nebo na sro neplátce DPH? Odpověď záleží na tom, zda se nemovitost prodává s DPH, s přenosem DPH, osvobozena od DPH nebo od [...]

Rady jak zvýšit hodnotu firmy před prodejem

13 července, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rady jak zvýšit hodnotu firmy před prodejem

Máte v plánu prodat svou společnost? Pokud ano, tak pro Vás přinášíme článek se sedmi radami jako před prodejem zvýšit její hodnotu. VÝKON SPOLEČNOSTI Hned první radou je zvýšení výkonu společnosti. Ve Vašem zájmu je [...]

Prověření společnosti před koupí

26 června, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prověření společnosti před koupí

Chcete se věnovat podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným a přemýšlíte nad nákupem již existující s.r.o.čky? Chcete mít jistotu, že uděláte dobrý krok a chcete se vyhnout nepříjemným překvapením? Pokud jste odpověděli ano, tak právě [...]

Superlegalizace – co to je a kdy ji potřebuji?

19 června, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Superlegalizace – co to je a kdy ji potřebuji?

Superlegalizácí nazýváme vyšší stupeň ověření úředních listin (podle § 109 zákona č. 91/2012 Sb. O mezinárodním právu soukromém). Superlegalizáciou se ověřuje listina, která má být předkládána v zahraničí a spočívá v ověření pravosti podpisů a [...]

Vznik ready made společností v ČR

16 června, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vznik ready made společností v ČR

Každoročně jejich přibudou tisíce. Až 80% z nich si noví majitelé koupí do jednoho roku. Za poslední tři dekády vzniklo v České republice více než 56 tisíc ready made společností. Ty vznikají za účelem dalšího [...]