Máte v plánu prodat svou společnost? Pokud ano, tak pro Vás přinášíme článek se sedmi radami jako před prodejem zvýšit její hodnotu.

VÝKON SPOLEČNOSTI

Hned první radou je zvýšení výkonu společnosti. Ve Vašem zájmu je rozhodně podstoupení kroku, kterým maximalizujete tržby. Čím je společnost větší, tím více se minimalizují rizika pro kupujícího a pro Vás, jak prodávající stranu to znamená jediné – vyšší výnos z prodeje. Netřeba se však zbytečně zaměřit pouze na tržby, ale i na celkový hospodářský výsledek společnosti. Je nám jasné, že vidina nižších daní se může zdát lákavá ale v případě pokud zakamuflovat své zisky, může to mít za následek pokles hodnoty společnosti. Je tomu tak především z důvodu, že zájemci požadují, abyste jim byli schopni ukázat jejich dostatečnou výšku.

CASH FLOW

Druhou radou je zlepšení peněžních toků v rámci společnosti. Určitě je oku lahodící, když má společnost vysoké tržby a dobrý účetní zisk, avšak nejdůležitější jsou peníze. Určitě znáte větu peníze hýbou světem a to není výjimkou ani v případě zlepšování zmíněných peněžních toků. Vcíťte se do kůže potenciálního kupujícího. S jistotou lze říci, že by Vám více vyhovovala a měla by pro Vás vyšší hodnotu společnost, která by po koupi nevyžadovala další investice v podobě peněz do zásob, pohledávek, či na provoz.

DIVERZIFIKACE VZTAHŮ

Třetí, neméně důležitou radou je samotná diverzifikace vztahů s obchodními partnery a zaměstnanci. Je nutné zajistit aby podíl na tržbách od Vašeho největšího zákazníka nepřesahoval 20% jejich celkové výšky. Minimalizujete tím riziko, že výpadek takového odběratelského vztahu by měl pro Vaši společnost fatální následky. Při dodavatelských vztazích je třeba dbát na alternativy. Toto je důležité především z důvodu, že pokud nastane situace kdy Vám vypadne některý z nich, tzn. nebudete mít dostatek potřebného materiálu, či služeb na vstupu a tím pádem utrpí Vaše produkce. Nesmíme však zapomínat ani na třetí hybnou sílu společnosti, kterou jsou zaměstnanci, při kterých je třeba dbát na to, aby ztráta některého z nich neměla na chod společnosti negativní dopad.

SNÍŽENÍ ZÁVISLOSTI SPOLEČNOSTI NA VAŠÍ OSOBĚ

Rada číslo 4 se bude týkat právě toho, jak to uskutečnit. Určitě je známo, že jste pro svou společnost nepostradatelní, avšak mějte na paměti, že se z ní chystáte odejít. Z pohledu kupujícího (ktéry odkupuje vašu společnost), která bez svého majitele nedokáže fungovat neatraktivní. Proto byste měli rozšířit tým lidí kolem sebe. Tím, že jim rozdělíte své kompetence se vyhnete koncentraci důležitých funkcí pro chod společnosti ve Vaší osobě. Nebojte se přenést své starosti na zaměstnance, vždyť od toho jsou zaměstnanci, vyrazte za odpočinkem a přesvědčte se o samostatnosti a odbornosti svého týmu.

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA NA PRVNÍM MÍSTĚ

Pátou radu jste již slyšeli přinejmenším miliónkrát. Proto nebudeme výjimkou z okruhu lidí, od kterých jste ji slyšeli a poradíme Vám abyste dbali na zvýšení spokojenosti zákazníků. Jejich loajalita Vaší společnosti přináší velmi ceněn kredit, který se projeví v její hodnotě. Dejte si záležet na vybudování pevných vztahů s nimi a naučte to i své zaměstnance, kteří jsou se zákazníky v denním kontaktu.

IMAGE A VZHLED SPOLEČNOSTI

Předposlední, šestou radou je vylepšení celkového vzhledu Vaší společnosti. Je až nepředstavitelné jak moc může prodej společnosti ovlivnit například vzhled prostor společnosti, její areál a okolí. Obdobně jako při prodeji domu, či bytu je rozhodující první dojem. Rozhlédněte se kolem sebe, najděte nedostatky, vyhrňte si rukávy a začněte s úklidem. Zajistěte údržbu strojového vybavení společnosti, aby vše šlo jako švýcarské hodinky a dobře vypadalo. Co je staré a nepotřebné je vhodné k prodeji či likvidaci. Možná se to může zdát jako maličkost, ale může to nesmírně pomoci Vašemu záměru společnost prodat.

PLÁN ODJEZDU ZE SPOLEČNOSTI

Poslední rada se bude týkat plánu odchodu ze společnosti. Stejně jako v jiných životních oblastech si i tato situace vyžaduje určitý plán. Rozdělte ho na části: První budou dlouhodobé cíle a ty rozpracujte do střednědobých a krátkodobých úkolů. Vždy se na svou společnost dívejte z pohledu kupujícího když se jedná o prodej. Klidně si přiberte k sobě i partnera, který Vám poradí a pomůže s přípravou prodeje.
Těchto 7 rad bylo praktických nejen pro zvýšení funkčnosti a hodnoty společnosti před jejím prodejem, ale také pro zvýšení celkové atraktivity pro potenciální zájemce. K samotnému prodeji je třeba přistupovat dlouhodobě s určitou dávkou systematičnosti.
Věříme, že pro Vás bude tento článek užitečný a také doufáme, že pokud přemýšlíte o prodeji společnosti, tak ho dotáhnete do úspěšného závěru.

To bylo tipy nejen pro zvýšení hodnoty firmy, ale i pro zvýšení její celkové přitažlivosti pro zájemce. Nejdůležitější však je přistoupit k procesu prodeje firmy dlouhodobě a systematicky.