V našem dalším článku se zaměříme na DPH neboli na daň z přidané hodnoty. Tato daň představuje nejvýznamnější příjem státního rozpočtu. Setkáváme se s ní ve dvou rovinách, a to jako podnikatelé – plátci/neplátci DPH – a jako spotřebitelé, kteří nakupují zboží nebo využívají určité služby. Do české daňové soustavy byla zavedena v roce 1993 a dříve se označovala jako daň z obratu. ČR rozlišuje dvě sazby DPH, a to základní 21% a sníženou 15%.

Úprava daně z přidané hodnoty vychází ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Princip této daně je velmi jednoduchý. Při výpočtu hrají roli vstupy a výstupy, státu se odvádí pouze rozdíl, tedy to, co se k hodnotě zboží či služby přidá. Jako plátce platíte svým dodavatelům cenu včetně daně a od odběratelů dostanete také zaplaceno včetně daně. Do státního rozpočtu následně odvedete pouze rozdíl. To znamená, že se můžete dostat do situace, kdy budete muset daň doplatit i do té, kdy se vám budou peníze ze státního rozpočtu vracet.

Kdo je plátce DPH a jaké má povinnosti

Abyste se stali plátci DPH, musíte se k této dani registrovat. Registrace je buď povinná nebo dobrovolná. V případě povinné registrace k DPH mluvíme o nutnosti tehdy, když váš roční obrat překročí částku 1 000 000 Kč. Pro zhodnocení se používá 12 nebo méně po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Plátcem DPH se stanete i tehdy, když jste členem sdružení, jehož některý člen je plátce, nabudete majetek privatizací nebo prodejem společnosti nebo pokračujete v podnikání po osobě, která zemřela a byla plátcem DPH. V ostatních případech se můžete k DPH registrovat dobrovolně. Může to pro vás být totiž výhodné ve vztahu k obchodním partnerům, zákazníkům či ke klientům.

Dobrovolná registrace k DPH

Dobrovolná registrace k DPH se vyplatí v několika případech. Na začátek je potřeba si uvědomit, že placení DPH sebou přinese i vyšší administrativní zátěž, se kterou se budete muset vy sami nebo vaše účetní potýkat. Registrace k DPH je výhodná tehdy, když pořizujete pro své podnikání vstupy zatížené DPH a obchodujete převážně s podnikateli, kteří jsou plátci DPH. Registrací umožníte svým odběratelům uplatnit si odpočet daně a stane se pro ně spolupráce s vámi výhodnější. Znamená to tedy, že pro ně nebudete tak drazí a oni nebudou mít potřebu dodávat někomu jinému.

Dalším případem, kdy se vám vyplatí registrovat se, je situace, ve které poskytujete služby podnikatelům, kteří mají sídlo v jiném členském státě EU a tam jsou i registrováni k platbám této daně. Za odvod a vykázání DPH je odpovědný příjemce dani a zdanění probíhá tedy v zahraničí. Podobným případem je, že nakupujete zboží či služby se základní sazbou DPH, ale výstupy podléhají snížené sazbě. Do této oblasti patří například stavební firmy nebo zemědělci. I tehdy, když chystáte velké investice do podnikání – nákup nového automobilu, serveru nebo nemovitosti – pro vás může být registrace výhodná, jelikož si uplatníte odpočet

Kdy se vyplatí zůstat neplátce DPH

Zůstat neplátce DPH je výhodné tehdy, když neobchodujete s plátci DPH. Zbytečně byste totiž zvyšovaly ceny za své služby. Chce to tedy pečlivě propočítat, jaký přístup se vám vyplatí. Registraci samozřejmě můžete po určité době i zrušit, pokud vám nebude vyhovovat.