Každoročně jejich přibudou tisíce.

Až 80% z nich si noví majitelé koupí do jednoho roku. Za poslední tři dekády vzniklo v České republice více než 56 tisíc ready made společností. Ty vznikají za účelem dalšího prodeje. Největší popularitě se těšily v roce 2013. V daném roce jich vzniklo více než 7 tisíc. V průměru se jejich počet za poslední čtyřleté období ustálil na hranici 3 tisíc ročně. Spolu tak tvoří 10% všech nově založených společností v ČR. Z průzkumů vyplývá, že specifiky těchto společností v negativním slova smyslu je zvýšené riziko insolvence, zda zařazení mezi nespolehlivého plátce DPH.
Zakládání těchto společností se v ČR věnuje asi 200 společností. Většina z nich založila od desítek až po stovky ready made společností. Více než 500 jich bylo založených zhruba 28 společnostmi a pouze 9 dokázalo založit více než 1000 těchto společností. Z celkového počtu nově založených ready made společností svého nového majitele do jednoho roku najde přibližně 80%.

Jsou ready made společnosti rizikovými obchodními partnery?

Ready made společnosti se obecně považují za rizikovějších obchodních partnerů v porovnání s klasickými společnostmi a to hlavně období prvních let své existence. Zatímco mezi všemi obchodními společnostmi tvoří skupinu s nálepkou “velmi rizikové” asi 12%, tak u ready made společností je toto číslo o něco větší a to 27%. Proč tomu tak je? Důvodů může být několik. Jedním z takových důvodů může být skutečnost, že někteří majitelé nesprávně odhadli podnikatelská rizika, zatímco jiné mohou být zakládány za účelem spekulace týkající se jednorázového využití, či dokonce zneužití.
Další statistiky poukazují na nižší míru transparentnosti a vyšší míru rizikovosti. Riziko insolvence u těchto společnostech je dvakrát vyšší a riziko, že se společnost stane nespolehlivým plátcem DPH je třikrát vyšší. Mezi všemi společnostmi se nespolehliví plátci DPH objevují v 3% případů, u ready made společnostech je toto procento vyšší a šplhá se k 10%. Ready made společnosti také s menší pravděpodobností zveřejňují své účetní závěrky. Ochota společností, co se týče zveřejňování svých účetních závěrek je obecně nízká. Ze všech společností v ČR svoji účetní závěrku nezveřejnilo až 53% z nich ani jednou. Co se týče ready made společností, je toto procento o něco vyšší a pohybuje se na hranici 63%.

Problematické ready made společnosti se často projeví v prvních letech své existence

Ready made společnosti se jako skupina sice mohou jevit jako rizikovější obchodní partneři, to však neznamená, že pokud společnost vznikla jako ready made, tak nebude dobrým obchodním partnerem. Je však namístě si ji dobře prověřit, především v případě, je-li na trhu velmi krátce. Při ready made společnostech platí, že do problémů se nejčastěji dostanou během prvních let své existence. Potvrzuje to i fakt, že například dvě třetiny společností, které skončily v insolvenci byly na trhu kratší než 5 let. U ostatních společnostech, které skončily v insolvenci do 5 let se tak stalo pouze ve čtvrtině případů.