V tomto článku si vysvětlíme pojmy jako, co je to ready-made společnost a způsob založení společnosti.

Jak se prolíná oblast ready-made společnosti se společností s ručením omezeným. Vysvětlíme si základní charakteristiky těchto společností.

Založení společnosti

Vysvětlíme si pojem ready-made, který souvisí ze založením společnosti. Pokud si chce někdo založit společnost musí absolvovat zdlouhavý administrativní proces a přibližný čas na založení společnosti je podle statistiky okolo 20 dní. Pokud nevíte v této oblasti pohybovat, je třeba počítat i s dvojnásobným časem na vybavení. Proces založení společnosti obnáší návštěvu několika úřadů, připravení si potřebných dokumentů a vybavení množství žádostí.

Co to tedy znamená pro budoucího podnikatele? Ready-made společnosti nabízejí pro podnikatele pohodlné řešení. Ready-made společnost je taková společnost, která je připravena ke koupi, má vybaveny všechny dokumenty týkající se jejího založení a dá se přizpůsobit požadavkům konkrétního podnikatele. Výhodou založení takové společnosti je, že nemusíte absolvovat dlouhý proces zakládání společnosti, můžete si jen změnit název společnosti, její sídlo a předmět podnikání. Po koupi ready-made společnosti můžete prakticky hned jednat jménem nové společnosti, což představuje hlavně úsporu času pro podnikatele.

Ready-made s.r.o. versus ready-made

Společnosti mohou mít u nás různé formy: akciová společnost, společnost s ručením omezeným nebo evropská společnost apod. Ready-made s.r.o. znamená tedy předzaložená formu společnosti s ručením omezeným (spol. s.r.o. nebo zkráceně s.r.o.) U nás je tento typ společnosti nejvíce rozšířený a podnikatelé si často volí tento typ společnosti z důvodu potřeby malého kapitálu. Pro toho, kdo chce koupit ready-made společnost je důležité vědět, že koupí ready-made s.r.o nemusí mít potřebný kapitál, protože ready-made společnosti ho mají už splacen. Podstatou ready-made společnosti formou s.r.o. je tedy možnost změn ve společnosti jako např. změna společníka nebo jednatele i bez notářského zápisu.