Superlegalizáciou nazýváme vyšší stupeň ověření úředních listin (podle § 109 zákona č. 91/2012 Sb. O mezinárodním právu soukromém). Superlegalizáciou se ověřuje listina, která má být předkládána v zahraničí a spočívá v ověření pravosti podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na takové listině.
Superlegalizace se provádí z důvodu, že úředník v cílové zemi nemůže znát podpisové a barvicí vzory každého státu na světě, proto byly vytvořeny dva způsoby, jak ověřit pravost dokumentů: apostila nebo právě zmiňovaná superlegalizace.
Hlavním cílem superlegalizace je potvrzení důvěryhodnosti a pravosti listiny zahraničnímu úřadu nebo instituci.
Jde o komplikovanější způsob ověření ve srovnání s apostilou, která vyžaduje v zásadě jedno ověření pravosti dokumentu pro jeho použití v zhraničí. Superlegalizace stojí na principu dvojího ověření.
Ne všechny dokumenty musí být superlegalizovány, proto se doporučuje kontaktovat konkrétní instituci a ujistit se, který typ je ní vyžadován.

Kdy potřebuji dokumenty superlegalizovat?

Superlegalizace je nutné vyhotovit u všech států, které nepřistoupily k tzv. Úmluvy o apostilou o zrušení požadavku ověřování cizích listin a ani nemají s ČR dohodnutou bilaterální mezinárodní smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů.

Jakým způsobem a kde vyřídím Superlegalizace?

Existují dva postupy týkající se superlegalizace. Prvním způsobem je superlegalizace české listiny pro účely předložení v zahraničí. Druhým je superlegalizace zahraniční listiny pro účely jejího předložení v ČR.

Superlegalizace české listiny pro účely předložení v zahraničí

Proces superlegalizace české listiny pro účely předložení v zahraničí probíhá ve 3 krocích:
1) Po přípravě potřebného počtu kuželek se listina nejdříve nechá legalizovat na ústředním (nadřízeném) orgánu, nejčastěji na ministerstvu, pod které spadá úřad, který listinu vydal (např. Ministerstvo spravedlnosti u listin vydaných justicí či notáři, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy při dokladech o studiu, atd.). –
Konkrétnější informace k ověřování listin vydaných v ČR je možné dohledat na stránkách MZV ČR. Toto ověření slouží k tomu, aby další orgány měly jistotu, že je listina pravá a mohou ji dále ověřovat.
2) Následně své ověření přidá i Ministerstvo zahraničních věcí ČR, konzulární odbor (referát legalizace).

3) V poslední fázi procesu je nutné nechat listinu superlegalizovat na zastupitelském úřadě ČR v příslušné zemi. Ve většině případů je zastupitelským úřadem vyžadována superlegalizace soudní ověřeného překladu. V případě požadavku superlegalizace úředního překladu musí být překlad pevně spojen s českou veřejnou listinou a současně je nutné, aby pod razítkem tlumočníka bylo razítko a doložka krajského soudu, která potvrzuje, že tlumočník je řádně zapsán v seznamu tlumočníků.

Správní poplatky:

Za ověření jednoho dokumentu / podpisu se vybírá správní poplatek ve výši 100 Czk ve formě kolkové známky (pro české listiny) a 600 Czk (pro listiny z ostatních zemí). Kolky není možné získat na Ministerstvu spravedlnosti!

Superlegalizace zahraniční listiny pro účely předložení v ČR
Postup při této superlegalizácii je velmi podobný:
1) Listina z cizí země se nechá ověřit příslušnými orgány a ministerstvem zahraničních věcí státu, ze kterého listina pochází.
2) Pro použití v ČR je pak listina ověřena zastupitelským úřadem ČR v příslušném státě. Za určitých okolností může být cizozemská listina ověřena také Ministerstvem zahraničních věcí ČR.