Chcete koupit nebo prodat lékárnu? V současné době evidujeme na trhu více poptávek ze strany zájemců o prodej a koupi lékárny. Poradíme vám, jak si jednoduše otevřít lékárnu.

Jak na prodej a odkup lékárny

Přemýšlíte, že byste otevřeli lékárnu? S aktuální situací roste zájem o prodej i koupi lékáren. Neváhali jsme a připravili pro všechny zájemce vstupní informace s aktuální nabídkou. Specializujeme se na prodej a koupi lékáren a to pro stránce právní i ekonomické. Zájemcům rovněž zprostředkujeme poradenské služby, včetně komplexního servisu nebo zastoupení v této oblasti.

Jak adekvátně ocenit lékárnu?

Pro nacenění lékárny se bere v potaz hned několik aspektů, ze kterých se pak odvíjí adekvátní cena.

  1. Zařízení lékárny – pokud nabízíte lékárnu včetně zařízení, její hodnota se výrazně promítne v prodejní ceně.
  2. Zásoby a sklad – léčiva a zdravotnické pomůcky se rovněž započítávají do ceny prodeje.
  3. Místo – pokud se lékárna prodává včetně nemovitosti, kde je provozována, opět dojde k navýšení ceny prodeje.

Po zohlednění všech výše uvedených aspektů se přichází s naceněním samotné prodejny. Toto obvykle vychází z EBITDA (roční zisk před zdaněním, odpisy, a úrokem). Cena lékárny se určuje jako 4-5 násobek EBITDA. Měsíční EBITDA je obyčejně 100.000 Kč – 200.000 Kč, co je roční EBITDA 1.200.000 Kč – 2.400.000 Kč. Cena lékárny tak muže být 4.800.000 Kč – 12.000.000 Kč.

V případě, že se lékárna prodává včetně nemovitosti, kde je provozovna umístěna, pak se vychází z ceny za metr čtvereční, jako je tomu u jiných podobných nemovitostí v dané lokalitě. Při úvěru na danou nemovitost se od ceny odečte výše úvěru.

Jak probíhá převod společnosti s ručením omezeným

Při prodeji nemovitosti se vychází z právního postavení prodávajícího a kupujícího. Tato situace vyžaduje, aby byl kladen důraz na odlišné otázky při převodu společnosti s ručeným omezením. V případě kupujícího se provádí účetní a právní audit, jehož společným názvem je due diligence. Výsledkem tohoto auditu je pak due diligence report. Ze strany prodávajícího je pak povinnost odevzdání všech dokumentů k prodávající společnosti.

Účetní audit při prodeji a koupi lékárny

Účetní audit kontroluje veškeré účetní dokumentace společnosti. Kontrola se zaměřuje na účetní uzávěrku. V případě shledání závazků je nutné zjištění jejich příčiny a výše. Dalším krokem je pak kontrola jmění společnosti, kontrola množství financí na účtech i v pokladně. Při účetním auditu se dále kontrolují pohledávky, majetek a jeho ohodnocení reálné hodnoty. Rizikové zde mohou být hodnoty ochranných známek a nehmotný majetek. Účetní audit lépe svěřte zkušeným odborníkům například ze společnosti eTuls International.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem

Právní audit při prodeji a koupi lékárny

Při prodeji a koupi lékárny se provádí audit, zahrnující kontrolu všech smluv, které byly ze strany společnosti po celou dobu podnikání uzavřeny. Důležitá je kontrola výpovědních smluv, případě sankce a pokuty v případě vypovězení smluv. Pokud jsou smlouvy pro nového zájemce nevyhovující nebo nepřijatelné, je důležité, aby tyto skutečnosti byly zohledněny v kupní ceně za společnost. V rámci právního auditu se také doporučuje zkontrolovat ochranu duševního vlastnictví. To znamená vlastnictví ochranné známky, popřípadě její registraci. Smlouvy o prodeji a právní audit lépe svěřte zkušeným advokátům například ze kanceláře Navrat & Partners.

Společnost s ručeným omezením jako plátce DPH

Pokud se jedná o prodej společnosti s ručeným omezením, která je současně plátcem DPH, pak je nutné zkontrolovat, zda tato společnost není dlužníkem na Dani z příjmu i DPH. Z podnikatelského pohledu je však koupě takové společnosti výhodnější z výhledového hlediska, kdy je kupujícímu ušetřen proces registrace k DPH. Zvláště v případě, že tato společnost bude spolupracovat s členskými státy EU, jako jsou sousední Slovensko, Německo nebo Rakousko.

Jaká jsou rizika při koupi společnosti, která s sebou přináší mnoho rizik, se můžete dočíst na našem webu incorporated.cz, obsahující kromě základních informací pro koupi a prodej lékárny také seznam prodávaných společností v různých oblastech podnikání, jako je například žádaná autodoprava, personální agentura aj. Obraťte se na nás a my vám poradíme, jak výhodně koupit vámi vybranou společnost bez rizika. Ušetříme vám mnoho času i vynaložených financí.

Co je Due diligence report

Due diligence report je seznam všech právních a účetních rizik, které doporučujeme sepsat do jedné podrobnější zprávy. Výstupy se následně předloží prodávajícímu a na základě toho se dojde k oboustranné dohodě, včetně určení výsledné ceny za prodej společnosti. V případě, že společnost s ručeným omezením má pasiva nebo náklady, vychází se zde z daných rizik a opět se tyto aspekty promítají na výši konečné ceny.

Co je Reps and warranties

Reps and warranties je takzvané prohlášení o tom, že prodávající potvrzuje pravost předložených veškerých účetních a jiných informací o společnosti. Tato skutečnost předchází možným rizikům, které by v budoucnu mohly přejít na kupujícího. V praxi to znamená, že prodávající osobně ručí za případy, kdy neuváděl pravdivé údaje. Representations and warranties je součástí smlouvy o převodu obchodního podílu nebo akcií společnosti. Při porušení těchto skutečností se uvádí sankce smluvními pokutami, které opět chrání kupujícího v případech, kdy prodávající zamlčel existující závazky vůči finančnímu úřadu, ostatním státním institucím nebo soukromým osobám.

Předávací protokol

Pokud se rozhodnete pro koupi společnosti s ručeným omezením, pak vezměte v úvahu veškeré právní i účetní rizika, která jsou spojená s tímto úkonem. Vždy pečlivě zkontrolujte, zda ze strany kupujícího došlo k potvrzení převzetí veškeré právní a účetní dokumentace, která jsou obsažena v předávacím protokolu. Další podrobné informace pro odkup firmy získáte na internetových stránkách www.odkup-firmy.cz.

NDA – Dohoda o mlčenlivosti

Po sepsání výše uvedených náležitostí rovněž doporučujeme sepsat s kupujícím dohodu o mlčenlivosti, která jej váže k mlčení o všech právních a účetních údajích. Smlouva o mlčenlivosti je rovněž důležitá pro prodávajícího a to z toho důvodu, že by proces prodeje nakonec nebyl uskutečněn. Smlouva o mlčenlivosti je z odborného hlediska označována zkratkou NDA, tedy non-disclosureact. Smlouvu nemusíte uzavírat v případě, že je společnost delší dobu neaktivní. Další podrobné informace pro prodej společnosti získáte na internetových stránkách www.odkup-firmy.cz.

Kdy je potřeba vyřízení Apostily, superlegalizace a nostrifikace?

Během koupi společnosti s ručeným omezením může nastat situace, kdy kupující doplní do obchodního rejstříku další předměty podnikání, které doposud nebyly u této společnosti zapsány. Může to být například povolení k výkonu činnosti personální agentury, provoz lékárny a další živnosti, k jejichž provozování je potřeba zvláštní povolení.

Pro získání všech zvláštních oprávnění je prokázání odborné způsobilosti diplomem nebo vysvědčením o absolvování vzdělání v příslušném oboru. Problém nastává v případě, kdy je odpovědný zástupce cizinec. Zde je nutné vyřízení apostilace nebo superlegalizace diplomu a následná nostrifikace.

Co je apostilace diplomu/vysvědčení?

Apostilace úředních dokumentů je potvrzení o tom, že předmětný dokument vydaný v zahraničí je pravý. Superlegalizace je dražším a komplikovanějším procesem o potvrzení pravosti dokumentu, vydaného v zahraničí. Nostrifikace je typové určení dokumentu, který je tuzemským ekvivalentem zahraničního dokumentu. Například diplom, který je vydán lékařskou fakultou v zahraničí, je dostatečný a rovnocenný s diplomem vydaným lékařskou fakultou v Čechách.

Konkrétní případy, kdy je nutné vyřízení superlegalizace dokumentu, nebo kdy postačí pouze apostilace, najdete na internetových stránkách apostila.cz. V případě, že potřebujete vyřídit apostilaci, superlegalizaci nebo nostrifikaci, doporučujeme vám obrátit se na naše specialisty, kteří vám ušetří mnoho času a finanční výdaje, spojené s těmito složitými úředními úkony.

Apostila versus superlegalizace notářského osvědčení podpisů

Jak probíhá apostilace nebo superlegalizace úředních dokumentů, které jsou potřeba k převodu společnosti a ověřují se notářem, sídlícím v zahraničí? Tento úkol je zcela odlišnou situací pro prodejce i kupující. Zde je zapotřebí vyřízení apostilace nebo superlegalizace notářského osvědčení podpisů. Apostilace nebo superlegalizace je neodkladná v případě, pokud je novým společníkem společnosti cizinec nebo zahraniční společnost z Velké Británie, USA apod.

Apostila, superlegalizace z rejstříku trestů

Pokud je novým jednatelem společnosti cizinec, je nutné vyřízení apostilace výpisu z rejstříku trestů.

Kontakt

Koupě nemovitosti a ready-made sro

5 srpna, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koupě nemovitosti a ready-made sro

Kupuji nemovitost od plátce DPH. Mám ji koupit na sro plátce DPH nebo na sro neplátce DPH? Odpověď záleží na tom, zda se nemovitost prodává s DPH, s přenosem DPH, osvobozena od DPH nebo od [...]

Rady jak zvýšit hodnotu firmy před prodejem

13 července, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rady jak zvýšit hodnotu firmy před prodejem

Máte v plánu prodat svou společnost? Pokud ano, tak pro Vás přinášíme článek se sedmi radami jako před prodejem zvýšit její hodnotu. VÝKON SPOLEČNOSTI Hned první radou je zvýšení výkonu společnosti. Ve Vašem zájmu je [...]

Prověření společnosti před koupí

26 června, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prověření společnosti před koupí

Chcete se věnovat podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným a přemýšlíte nad nákupem již existující s.r.o.čky? Chcete mít jistotu, že uděláte dobrý krok a chcete se vyhnout nepříjemným překvapením? Pokud jste odpověděli ano, tak právě [...]

Vznik ready made společností v ČR

16 června, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vznik ready made společností v ČR

Každoročně jejich přibudou tisíce. Až 80% z nich si noví majitelé koupí do jednoho roku. Za poslední tři dekády vzniklo v České republice více než 56 tisíc ready made společností. Ty vznikají za účelem dalšího [...]