Odkup s.r.o.

Úvodní stránka/Odkup s.r.o.
Odkup s.r.o.

Pokud přemýšlíte o tom, že se chcete zbavit Vaší společnosti, tak jednou z alternativ, kterou máte, je odkup s.r.o. Koupit ji od Vás může buď třetí osoba, nebo my. Pokud se rozhodnete svou společnost odprodat nám, tak ji od Vás probereme a provedeme všechny potřebné změny do obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a odhlášení z daňového úřadu. V případě pokud máte zájem neváhejte nás kontaktovat a my se o vše postaráme.

Jako takový proces odkupu probíhá?

1. Zašlete nám název a identifikační údaje společnosti a identifikační údaje společníků a jednatelů, abychom mohli vypracovat převodovou dokumentaci a změny společníků a jednatelů. Kromě toho potřebujeme vědět, zda má společnost dluhy na sociální pojišťovně, zdravotní pojišťovně nebo vůči finančnímu úřadu případně vůči jiným subjektům,
2. Následně Vám zašleme převodovou dokumentaci k podpisu i s instrukcemi,
3. Zašlete nám podepsané dokumenty poštou nebo emailem, spolu s účetnictvím společnosti a číslo účtu, kam Vám nabyvatel má uhradit kupní cenu za společnost,
4. Převodovou dokumentaci podáme na Obchodní rejstřík.

Na co si při odkupu sro třeba dát pozor

V případě prodeje Vaší společnosti je klíčové mít v pořádku účetnictví a dokumentaci, kterou připravíte potenciálnímu kupci. Z účetnictví a dokumentace se pak dozví, co od své budoucí společnosti může očekávat.
Dokument o prodeji společnosti by měl obsahovat následující náležitosti:

  • přehledné informace o společnosti,
  • informace o organizační struktuře a interních rozhodovacích procesech.

Je třeba najít slabá místa ve společnosti a vypořádat se s nimi.
Cena společnosti je ve většině případů individuální a důležitými faktory jsou například její hospodářské výsledky, dobré jméno společnosti na trhu a v obchodních kruzích, její tradice atd. Mnoho podnikatelů není při prodeji vlastní společnosti kritických a svou společnost nadhodnocují, čímž si sami snižují šance na její odprodej.

Nejdůležitější jsou smlouvy

Při vytváření smluv je důležitá formulace týkající se podmínek plateb. Nejoptimálnějším řešením jakým lze platbu zajistit je forma notářské úschovy nebo bankovního akreditivu. Smlouvy tvoří nejpodstatnější část celého procesu, protože i ta nejmenší chybička může znamenat velký problém s katastrofálními následky. Naši kvalifikovaní odborníci na prodej společností Vám zajistí vypracování dokumentů a smluv potřebných k prodeji Vaší společnosti.

Uznejte sami, že ušetřený čas a peníze nestojí za chybu ve smlouvě, jejímž následkem by se celý proces prodeje společnosti zkomplikoval.

Prodej a nákup fungujících společností v ČR je dlouhodobě zaběhnutým byznysem.

Naše služby týkající se prodeje a poradenství jsou svou kvalitou a komplexností zárukou kvalitních služeb a bezproblémového průběhu procesu odprodeje společností nejen na Slovensku a ČR, ale iv Polsku, USA, Velké Británii, či dokonce Hong-Kongu. Není třeba riskovat, svěřte se do naší péče a budete mít jistotu, že vše proběhne bezproblémovou cestou.

Na co si při odkupu s.r.o. třeba dát pozor?
Pokud jste se již rozhodli svou společnost prodat, s prodejem určitě neotálejte nakolik by tak mohlo dojít ke ztrátě hodnoty Vaší společnosti. Po konečném rozhodování je nezbytné ihned realizovat všechny potřebné kroky. V případě většího podniku je třeba abyste informovali vrcholový management, protože plánovaný prodej společnosti je zbytečné tajit, jelikož je třeba provést takové úkony, jejichž má management přehled, ale zároveň existuje zájem na utajení informace o prodeji společnosti před veřejností.

Kontakt

Přejít nahoru