Odkup společností

V rámci našich služeb, které klientům poskytujeme, nabízíme také službu odkupu společnosti. Odkoupení společnosti představuje nejefektivnější postup zbaveni se společnosti, při současném získání finančních prostředků za Vaši společnost. Neváhejte nás kontaktovat a nabídnout nám Vaši nepotřebnou společnost. Cena za odkup společnosti je závislá na několika faktorech, jakými jsou kondice a její stav. Cenu jsme schopni stanovit na základě společné analýzy společnosti. komplexnosti námi poskytovaných služeb nabízíme klientům rovněž službu odkupu společností. Výkup společnosti představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob zbavení se společnosti při současném získání peněžních prostředků za vaši společnost. Neváhejte nám nabídnout Vaši nepotřebnou společnost. Cena za odkup společností je závislá na celkové kondici a stavu společnosti. Cenu za výkup společnosti bychom stanovili na základě společné analýzy společnosti.

V případě, že jste se rozhodli prodat Vaši společnost si prosím připravte níže uvedené doklady, které nám pomohou urychlit proces odkupu firmy:
Pokud jste se rozhodli prodat firmu, tak ZDE nabízíme které doklady urychlí proces odkupu firmy a jaká faktory ovlivňují cenu za výkup firmy.

– potvrzení o bezdlužnosti společnosti od finančního úřadu
potvrzení o bezdlužnosti firmy od správy sociálního zabezpečeniasociálnej pojišťovny
– potvrzení o bezdlužnosti společnosti od zdravotní pojišťovny
– výpis z rejstříku trestů statutárního orgánu (jednatele nebo člena představenstva)
– stáří společnosti (den jejího zápisu do obchodního rejstříku);
– doklady prokazující závazky a dluhy společnosti;
– řádně vedené účetnictví po celou dobu své existence a řádně předána předány přiznání a přehledy ke zdravotnímu a sociálnímu poisteniapoisteniu;
– stavu zakladatelských dokumentů a dalších dokumentů;
– výši základního kapitálu.
Mim Mimo odměny za odkup společnosti pro původního majitele – převodce, též hradíme veškeré další náklady spojené s převodem firmy a zápisem změn do obchodního rejstříku. Jde zejména Zejména jde o poplatky za notářské osvědčení, výpisy, odpisy, ověření podpisů a, kolky za indexové řízení.