Daňová optimalizace má své limity a omezení, které jsou uvedeny níže v tomto článku, včetně citace platné legislativy a judikatury soudů.

Daň z příjmu pro firmy

Offshore – 35% srážková daň
Maďarsko – 9% (plus místní daně)
Bulharsko – 10%
Česko – 19%
Rumunsko – méně než 1 mil euro 1% z obratu, více než 1 mil euro 16% ze zisku
Slovensko21%
Irsko – 12.5%
Anglie19% (17% od 2020)
C-Corp USA – 21%
LLCprogresivní
0% nezdanitelné minimum $ 3.000- $ 12.000
10% $ 0 – $ 9,525
12% $ 9,526 – $ 38,700
22% $ 38,701 – $ 82,500
24% $ 82,501 – $ 157,500
32% $ 157,501 – $ 200,000
35% $ 200,001 – $ 500,000
37% $ 500,001 a více

Daň z dividend

Po zdanění na úrovni firmy, třeba ještě dan z dividend zaplatit. Daň z dividend Slovensko – 7%

Rizika daňové optimalizace

Při uplatňování zvláštních předpisů při správě daní zohledňuje skutečný obsah právního úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro zjištění, vyměření nebo vyjmutí daně. Na právní úkon, několik právních úkonů nebo jiné skutečnosti provedeny bez řádného podnikatelského důvodu nebo jiného důvodu, který odráží ekonomickou realitu, a jejichž nejméně jedním z účelů je obcházení daňové povinnosti nebo získání takového daňového zvýhodnění, na které by jinak nebyl daňový subjekt oprávněn, se při správě daní nepřihlíží.

Judikatura k daňové optimalizaci

Hranici mezi dovolenou optimalizací daně a nedovoleným zneužitím práva je vhodné v praxi identifikovat i na základě zobecnění judikatury Evropského soudního dvora (ESD). Za nedovolené zneužití práva (obcházení zákona) se považuje umělé plnění mezi závislými osobami bez objektivního hospodářského důvodu pouze s cílem získat daňové zvýhodnění (C-255/02; rozsudek Halifax). Naopak, za dovolenou daňovou optimalizaci se považuje běžná hospodářská transakce mezi nezávislými osobami realizována legálním postupem omezujícím daňové náklady (C-277/09; rozsudek RBS).